Kystkulturmiljøer i Fyns Amt
 
Testversion af kystregistreringen i webudgave

- Vælg funktion:
 
Liste over kommuner med registrerede kulturmiljøer
 
Kategorier anvendt ved registrering
 
 
 
Der er registreret 299 kulturmiljøer, som er afgrænsede områder med kulturspor, der afspejler menneskets
brug af havet og kysten til forskellige tider og forskellige formål.

Nogle kulturmiljøer har kunnet registreres som et hele, medens andre indeholder spor af mange forskellige
aktiviteter. I disse tilfælde er enkelte helheder i kulturmiljøet beskrevet separat, og inden for helheden
er enkelte elementer i en række tilfælde beskrevet separat.

Registreringen omfatter 1218 objekter fordelt på 299 kulturmiljøer, 520 helheder og 399 elementer.

Dette er en foreløbig udgave, som endnu er behæftet med visse fejl og mangler. Den endelige udgave vil blive lagt
på internettet, og det er planen at indlægge flere billeder og links til kort samt brugervejledning og rapport fra
undersøgelsen.